Berita SemasaProses Untuk Mengikuti Latihan Menerusi SILAT